Kan je een bureau aanklagen voor black hat SEO?

black hat seo

Er zijn veel aantrekkelijke voordelen van goed uitgevoerde SEO werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook veel manieren waarop een bedrijf een klap kan krijgen met black hat SEO. De impact van het bedrijf met behulp van black hat SEO-strategieën is potentieel enorm. Vooral wanneer het succes van jouw bedrijf afhangt van online zichtbaarheid. Aangezien de forse straffen die Google oplegt, je rankings aanzienlijk kunnen schaden en concurrenten kunnen laten genieten van jullie verlies. Black Hat SEO

Wat is black hat SEO?

Black hat SEO technieken zijn manieren om de vindbaarheid van de website verbeteren, die tegen de Google richtlijnen ingaan. Het zijn dus tactieken die tijdelijk kunnen bijdragen aan een betere vindbaarheid. Echter, op de lange termijn zal dit vaak afgestraft worden door Google. Denk bijvoorbeeld aan een penalty waardoor jouw website, of pagina’s op de website weg zullen zakken. Dit kan een schadelijk effect hebben op bedrijven die afhankelijk zijn van de omzet die via het Google binnen komt.

Waarom zou een bureau black hat SEO voor mij inzetten?

Dit is een goede vraag die ik regelmatig te horen krijg. Het is echter ook een vraag waar een vrij duidelijk antwoord op te geven is. SEO is over het algemeen een lange termijn oplossing. Als ik nu met jou website aan de slag ga zal je niet morgen direct resultaat zien. Iets wat met Google Adwords bijvoorbeeld wel kan. Klanten willen echter altijd snel resultaat zien van hun uitgegeven SEO budget. Als je dit als bureau of freelance SEO specialist, niet duidelijk weet te maken aan de klant, kunnen er verkeerde verwachtingen ontstaan.

Soms kiezen bureaus er bewust voor om dit niet te noemen. Dit is omdat ze weten dat ze met black hat SEO misschien wel sneller resultaat kunnen behalen. Deze bureaus doen vaak eenmalig werk voor een klant. Door de snelle resultaten hebben ze een snel een tevreden klant. Deze is echter niet op de hoogte van de black hat technieken en weet niet wat hem te wachten staat. Zodra Google technieken ontdekt, is het bureau alweer bezig met de volgende klant.

Is black hat SEO illegaal?

Hoewel black hat SEO tactieken niet strikt illegaal zijn, schenden ze de richtlijnen voor webmasters van Google en de richtlijnen die zijn opgesteld door andere zoekmachines. Dit betekent dat, hoewel er geen wetten worden overtreden door Black Hat SEO te gebruiken, als de regels van de zoekmachines worden overtreden, het mogelijk is dat de klant wordt gestraft. Door bijvoorbeeld Black Hat SEO te gebruiken, worden veel bedrijven en websites vatbaar voor hoge, schadelijke boetes.

Google richtlijnen

Google is erg transparant over hun richtlijnen en hanteert een strikte benadering voor elke website die ze probeert te manipuleren, bedriegen of afwijzen. Ze verbieden bijvoorbeeld specifiek bepaalde praktijken. Daarnaast waarschuwen ze dat elke overtreding ertoe kan leiden dat Google handmatige actie onderneemt tegen jouw website. Deze specifieke richtlijnen en basisprincipes verbieden black hat praktijken. Dit betekent niet dat black hat illegaal is, aangezien het wordt gereguleerd door een particuliere instantie (Google) en niet door de wet.

Dat gezegd hebbende, betekent dit niet noodzakelijk dat je geen rechtsmiddel voor jouw bedrijf heeft als je door Google bent gestraft als gevolg van het gebruik van black hat tactieken door jouw bureau. Hoewel de wet geen betrekking heeft op SEO, biedt deze wel verschillende juridische principes die van toepassing kunnen zijn. In feite zijn er een paar manieren waarop je mogelijk rechtsherstel kunt zoeken en mogelijk zelfs een schadevergoeding kunt krijgen. Hieronder bespreek ik de mogelijkheden die er zijn.

1. Aanklagen voor overtreden van het contract

Als het SEO bureau verkeerd heeft geleverd, of geen resultaten heeft geleverd op de manier die in uw contract is gespecificeerd, kan je ze als gevolg daarvan mogelijk aanklagen wegens contractbreuk. Het is echter niet eenvoudig. Om te beginnen moet je een uitgebreide, gedetailleerde en geldige contractuele overeenkomst hebben met het SEO bureau waarin de verwachtingen en verplichtingen van elke partij duidelijk worden uiteengezet. Als uje het bureau bijvoorbeeld wilt aanklagen voor het gebruik van black hat tactieken (zoals het maken van spam-links) in plaats van white hat tactieken, had je duidelijk moeten hebben afgesproken welke praktijken acceptabel worden geacht en niet binnen het contract, om te bewijzen dat er sprake is van contractbreuk.

2. Aanklagen voor misleiding

Een andere mogelijkheid is om te proberen het SEO bureau aan te klagen wegens frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.  een scenario waarbij een onjuiste feitelijke verklaring door de ene partij aan de andere partij werd afgelegd. Deze onjuiste verklaring zet de partij ertoe aan een contract aan te gaan dat later resulteert in verlies als gevolg van de verkeerde voorstelling van zaken.

Als een bureau bewust of roekeloos een valse verklaring aflegt over de waarheid, waardoor de klant verlies lijdt, is het  mogelijk een aanklacht in te dienen voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. Om dit te kunnen doen, moet je aantonen dat de frauduleuze verklaring de reden was om een contract aan te gaan. Dat je dit contract niet had getekend als je de waarheid had geweten. Dit kan bijvoorbeeld de bewering zijn dat een bureau alleen white hat tactieken zou gebruiken om  resultaten te behalen, en als je wist dat dit niet het geval was, dan zou je geen contract met hen hebben gesloten voor hun diensten.

3. Aanklagen voor nalatigheid

Interessant is dat sommige mensen van mening zijn dat een bedrijf mogelijk zou kunnen beweren dat hun SEO bureau nalatig was in hun omgang. Hoewel deze claim buiten het contractrecht valt, zou het betekenen dat bedrijven in plaats daarvan op grond van de wet zouden kunnen aanklagen wegens ‘professionele nalatigheid’.

Hoewel dit mogelijk is, moet je de volgende dingen aantonen om een claim te laten slagen:

  • Dat er een zorgplicht is

Dat er een zorgplicht is voor het SEO bureau, wat niet moeilijk zou moeten zijn gezien het feit dat ze betaald werk voor je doen en er een bijzondere relatie is.

  • Dat de zorgplicht is geschonden

Dat ze die zorgplicht hebben geschonden door niet met de redelijke vaardigheid en zorg te handelen. In tegenstelling tot veel andere gevallen van nalatigheid waarbij de rechtbank al heeft vastgesteld wat ‘redelijke vaardigheid en zorg’ betekent binnen verschillende werkterreinen. Ontbreekt het toepassen van dit principe op SEO precedent, dus het blijft onduidelijk hoe dit zal worden gemeten. Hoewel Google richtlijnen publiceert, worden deze regelmatig gewijzigd, zodat het moeilijk te begrijpen is wanneer een expert mogelijk niet aan de industrienormen heeft voldaan, en in hoeverre. In wezen moet je bewijzen dat ze niet handelden op een manier die een redelijk bekwame professional op het gebied van SEO gewoonlijk zou moeten doen, wat een onzekere maatstaf is.

  • Dat financiële verlies is het gevolg van plichtsverzuim

Bewijzen dat enig financieel verlies als gevolg van plichtsverzuim ook een moeilijke taak is. Tenzij de website een handmatige boete heeft gekregen en door Google is gemarkeerd. Dit bevestigt dat de praktijk op zijn minst een bijdragende factor was. Meer genuanceerde algoritmische schade kan echter bijna onmogelijk te identificeren en bewijzen zijn. Algoritmen zijn vaak niet transparant en kunnen veranderen. Als gevolg hiervan is er geen garantie over hoe jouw bedrijf zou hebben gerangschikt zonder de inbreuk, of hoe dit jullie inkomsten zou hebben beïnvloed.

Twijfel je over jouw bureau?

Ik heb in de afgelopen jaren ervaring op gedaan met diverse bureaus. Ik heb zelf voor een bureau gewerkt en ik heb samengewerkt met diverse bureaus. Daarom kan ik ook met een gerust hart zeggen dat Nederland heel veel mooie en goeie SEO bureaus kent. Daarom zal ik ook zeker niet beweren dat alle bureaus in Nederland black hat technieken gebruiken. Ik denk zelfs dat 95% van de bureaus op de juiste manier werken. Heb je echter toch je twijfels over het bureau waar je mee samenwerkt? Neem dan gerust contact met mij op! Ik ben altijd bereid om geheel vrijblijvend eens een kijkje te nemen. Dan kan ik de werkzaamheden van het betreffende bureau te beoordelen.

 

 

SEO Freelancer Stefan Balkenende

SEO ervaring sinds 2008
Fulltime SEO specialist sinds 2013
Expertises: Copywriting, technische SEO, linkbuilding, on-page SEO, zoekwoorden onderzoek, allround, lokale SEO specialist sinds 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.
    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.